Skånebilder - Fågelsångsdalen - Fotoalbum
14 nov 2009
Parkering

Järnvägsbro

Vattenfyllt hål

Röglebäcken

Planta

Bro

Detalj

Sularpsbäcken

Fallna träd

Sydsluttning

Meandrar

Räcke

Västra ände

Stätta

Fika