Skånebilder - Simrishamns kyrka - Fotoalbum
4 januari 2014
Långhuset

Series Pastorum

Epitafium

Orgel

Predikstol

Kyrkoskepp

Dopfunt

Altare

Gravhäll

C4

Gravhäll

Systrarna

Ängel med trumpet

Kyrkan

Solur