Skånebilder - Snapphanestallarna - Fotoalbum
7 maj 2016
Parkering

Trollebäcken

Över stenar

Stig

Rasbrant

Över stenar

Västra klippan

Västra klippan

Mellan klipporna

Östra klippan

Norrut

Ravinen

Från norr

Mot östra klippan

Inskriptioner

Från söder

Stigen upp

På stenar

På stockar

Stenig stig

Rasbrant

På stenar

Vandringsstavar

Bokskog

Mot Rössjön