Skånebilder - Kyrkorundor - 20091004

Saritslövs kyrkogrund, Västra Vemmenhögs kyrka, Lilla Beddinge gamla kyrkogård, Lilla Beddinge kyrka.

4/10 2009: Kör mot Skånes sydkust för att hälsa på hos bekanta. I Skurup tar jag av västerut på Saritslövsvägen. Den tar mig ut mellan betesmarker och åker. I en betesmark norr om vägen är en trädbevuxen kulle. Där är plats för att parkera bilen. En informationsskylt informerar om ingenting, den är blekt och oläslig. Här låg en kyrka som övergavs på 1500-talet när socknar slogs ihop. Vad som är kvar av kyrkan är inte heller lätt att se. I väster är en brant slänt. I mitten växer en ek i något runt. Några stenar kan kanske vara något? Man har fin utsikt över landskapet. Det blåser rejält, nästan storm. Grusvägen fortsätter västerut till en korsning där jag kan vända.

Kör till Västra Vemmenhög, här fanns gården som var förebild i Nils Holgersson. Någon tyckte inte om den och brände ner den. Försökte också med kyrkan men den står kvar. Prästen förbereder för gudstjänst så jag får komma in. Tänder som vanligt ett ljus. Kyrkan har ett gråstenstorn, byggt 1810-12. Resten av den medeltida kyrkan byggdes om 1867,  tornet behöll man. Prästen visar mig en tavla med information om tornbygget. På utsidan av tornet ovanför dörren är en stentavla med namnen på de som byggde det. Hon och jag går ut och studerar den, svårt att se texten.

Nästa anhalt är Lilla Beddinges gamla kyrkogård. En spännande plats med gamla gravstenar. Jag går runt på gräsmattan, mellan gravstenar och häckar. Kyrkan revs på 1800-talet och man byggde en ny en bit bort. En stor gulrappad kyrka, som är låst. Börjar få ont om tid, kör till havet som är i uppror av blåsten, och vidare till en god middag.

Karta

Grusvägen västerut