Copyright
Alla texter och bilder är copyright © Ulf Mjörnmark, förutom där det explicit anges annat. Till bilder under vilka det står "Foto: Privat" eller liknande ges i regel inte tillstånd för användning. Inte heller till bilder och text under Skå:nebilder - Med T4 i Wien. I övrigt gäller reglerna enligt nedan.

Lunds Universitet
Materialet kan användas fritt för icke-kommersiella syften inom Lund University, Lund Sverige. Jag uppskattar om jag blir informerad om användningen.

Andra
All övrig eftertryck eller kopiering kräver tillstånd från Ulf Mjörnmark.

Eventuellt tillstånd berättigar till kostnadsfri användning av bilder och text på hemsidor, och i trycksaker för icke kommersiell spridning. Villkor för tillstånd för användning är att:
  • Bilder/texter länkas från hemsida, eller
  • Fotografens/författarens namn ges i anslutninbg till användningen, tex. Foto: Ulf Mjörnmark, eller
  • Referens till originalhemsidan, tex. http://vandra.mior.se/, eller
  • Undantag har explicit medgivits av copyrighthavaren

Bilder och text innefattar det material och i det skick som det finns utlagt på domänen mior.se.

De flesta bilderna tagna före 2008-01-01 är analoga och inskannade från 10x15 papperskopior kopior, och sedan komprimerade för att passa på en hemsida. Bilder tagna efter 2008-01-01 är tagna med digitalkamera.
Köp av bilder? Jag kan tänka mig sälja digitala bilder tagna efter 2008-01-01 (datum finns under varje bild). Pris: 80:- plus moms och omkostnader (t.ex. media och porto). Jag förbehåller mig rätten att neka.
Övrigt
Jag tar inget ansvar för innehållet i allmänna länkar, eller för konsekvensen av eventuella felaktigheter/misstag och inaktuella uppgifter i mitt eget material.