Skånebilder - Klosterträdgården - Fotoalbum
Krukmakaren

Klosterkyrkan

Vägvisare

Museum

Klosterdammen

Pionträdgården

Blomsterrabatt

Örtagården

Kålgården

Kålgården

Rosengården

Springvatten

Ros

Klosterkyrkan

Altartavla

Bäckahästen

Interiör

Fika