<-Föregående | Nästa->

Västra Vombsjön 2012-03-10: Detta är en del av Klingavälsåns naturreservat.