Skånebilder - Västra Vombsjön - Fotoalbum
10 mars 2012
Vägen

Ramp

Information

Fågeltornet

Rastbord

Trappan upp

Ängarna

Mot sjön

Bilstol

Sjökanten

I vattnet

Sjökanten

Rötter

Rötter

Oländigt

Is

Vid sjön

Fika

Badplats