Skånebilder - Vombsjön nordost - Fotoalbum
4 oktober 2019
Parkering

Mot sjön

Järnvägsbank

Stranden

Fika

Fikavyn

Humle

Humlekottar

Mot sjön

Höstfärg

Mussla

Sandstrand

Solbelyst

Spanar

Badplatsen

Gäss

Sandbank

Tillbaka

25 oktober 2008
Evighetsek

Vombsjön, NO

Banvallen

Sluttningen

Gräs

Höstglöd

Stig

Musslor

Vombsjön, Ö

Talldunge