Stora Harrie mosse
vid Kävlinge. Liten rest av en gång ett stort våtmarksområde. Kalkkärr med artrikt växtliv.

28 maj 2016
Kör norrut i rondellen öster om Kävlinge. Genast till höger, efter 100 meter är en parkering på vänster sida. En stätta leder in på hagmark.

Följer en stig norrut, genom vinkelgenomgång och bro över en bäck. Norrut på stig utmed bäck. Kor i hagen i väster. Just här syns inget intressant. Kommer ut på en markväg. Går tillbaka på andra sidan bäcken. Spanar in i kohagen. Ser inget intressant.

Följer stigen norrut igen. Ska finnas ett kärr i östra delen enligt informationstavlan vid parkeringen. Tar österut på markvägen. Förbi gård och hus. På höger sida ligger kärret.

Det är inget stängsel. En mängd majviva. Kanske det är ängsull? En del orkideer. Ängsnycklar ska det finnas här. En hel del tätört. Blodrot. Kabbleka. Ängsskallra. Gräs axag. En enstaka vattenklöver. I öster ett område med vass. Går nöjd med besöket tillbaka till parkeringen.

Karta