<-Föregående | Nästa->

Stenbocksvallar 2011-02-20: Strax söder om skansen är ett äldre fornminne, en bronsåldersgravhög.