<-Föregående | Nästa->

Lomma östra dammen 2011-07-28: Det är två dammar delad av en smal remsa med en stig som jag går in på.