<-Föregående | Nästa->

2011-03-19: Det är ett stort stenbrott, med lodrätta höga stenbranter.