<-Föregående |

2012-08-12: Genom bussfönstret ser jag att parkeringen har fyllts på.