Skånebilder - Hallsbergs stenar - Fotoalbum
26 april 2009
Hallsbergs gård

Vägvisare

Vägen

Gula huset

Kvarnrest

1825

Saligt huvud

Örtagårds minne

Sinnebild

Lunch

Korna

Ansikte

Närbild