Drakamöllan
naturreservat söder om Maglehem, ett kuperat hedlandskap med sandhedsvegetation.

6 juli 2014
Ställer bilen på parkeringen vid Drakamöllans gårdshotell. En gård med anor från 1600-talet, den är idag ett gårdshotell. Går den smala grusvägen, följer en vitmarkerad led. En gångrist leder ut på hedlandskapet.

Några kvinnor är på fjärilsinventering. Vet inte mycket om fjärilar. Några blåvingar fladdrar förbi. På marken är stora bestånd med backtimjan. På en slänt blommar hedblomster. Kullarna böljar. Finns en hel del ljung som man bränt bort, kanske för att det inte ska sprida sig och ta över? Viker av från leden för att hälsa på en flock hästar som går i en hage där Skåneleden passerar förbi.

Det är torra gräshedar, i en svacka är en frodig vattensamling. Går på en markväg, sedan över heden tillbaka till stigen. Det prasslar, kanske en sandödla? De ska finnas här. Backarna består av grus och sand, minnen från tiden inlandsisen smälte. Stigen vindlar mellan lövträd, upp och ned på backarna. Det är en höjdskillnad på 50 meter.

Stigen går ner för en slänt, viker av och följer ett stengärde tillbaka till Drakamöllans gårdshotell. Gulmåran står praktfull. En gångrist leder in till platsen vid sidan om gården där man vid midsommartid har operafestival.

Karta