Skånebilder - Rallate - Fotoalbum
7 december 2008
Från vägen

Basaltkupp

Kantigt

Från toppen

Bäcken

Från sluttningen

Från sidan

Konditori