Skånebilder - Rallate - Fotoalbum
8 februari 2015
Parkering

Från vägen

Närmre

Detalj

Från gropen

Detalj

Spetsen

Översikt

Undersöker

Brott

Detalj

Detalj

Från sluttningen

Spångat

Istappar

Bäcken

Kopparhatten

Bialittsoppa