Skånebilder - Högsta punkten

11/4 2009: Jag hälsar på en häst. Går på grusvvägen förbi Magleröds gård på Söderåsen nordost om Stenestad. Jag frågar två kvinnor med hund var jag hittar Skånes högsta punkt. De vet inte så noga, någonstans där bakom dungen vid masten. Jag följer vägen förbi skogsdungen, efter dungen är en hage. Jag tvärar över hagen mot en mast som står inne skogen i hörnet av hagen. I ett litet snår står en kantig sten. En oläslig träskylt hänger på trekvart. En annan och läslig skylt upplyser om att detta är skånes högsta punkt: 212.2 m.ö.h. Bakom stenen är ett halvt raserat skyttevärn av sandsäckar. Inte mycket till försvar. Jag sätter mig på stenen, bjuder den på kaffe. Den har svårt att svälja. Min croissant har blivit tvådimensionell. Jag ser ut över en obefintlig utsikt. Återvänder över hagen till vägen. I ett buskage lutar en knappt läslig visare av trä mot den högsta punkten. Den kommer att gömmas i grönska till sommaren.

Läs mer om min Skåneledsvandring Vargadalsvägen - Klövabäcken förbi Skånes högsta naturliga punkt.

Karta