Skånebilder - Dalby fälad - Fotoalbum
9 maj 2010
Parkering

Banvall

Södra fäladen

Blomning

Vitsippstuvor

Stättan

Gräsmark

Stengärde

Spång

Utsikt

Fråga

Kabbleka

Våtmark

Öppning

Backsippa

Stengärde

Tefat