Skånebilder - Dalby fälad - Fotoalbum
26 april 2020
Parkeringen

Cykelvägen

Orkidén vid kanten

Vitsippor vid kanten

Backsippa 1

Vita trädet

Kärret

Backsippa 2

NÖ hörnet

Backsippa 3

Vitsippa 1

Granspira 1

Backsippa 4

Vår hörna

Orkidé 1

Orkidé 2

Orkidé 3

Kaffehörna

Orkidé 4

Blåsuga

Orkidé 5

Andra fäladen

Vitsippa 2

Granspira 2

Orkidé 6

Orkidé 7

Orkidé 8

Orkidé 9

Översikt

Orkidé 10

Spångat

Stengärde

Tefatsenar

15 maj 2019
Parkeringen

Cykelvägen

Efter stättan

Gräsmark

Orkidébestånd

Orkidé 1

Orkidé 2

Spång 1

Backsippa

Violer

Orkidé 3

Våtmark

Granspira

Norra kanten

Fälad

Blåsuga

Orkidé 4

Orkidé 5

Spång 2

Stengärde

Smörblom

Östra fäladen

Vårkorsört

Mandelblomma

14 maj 2015
Sankt Pers nycklar

Fälad

Stätta

Blåsuga

Humleblomster

Maskros

Körsbärsträd

Backsippa

Våtmark

Blåsuga

Sankt Pers nycklar

Ängsbräsma

Sankt Pers nycklar

Blåbär

Fälad

Sankt Pers nycklar

Hägg

9 maj 2010
Parkering

Banvall

Södra fäladen

Blomning

Vitsippstuvor

Stättan

Gräsmark

Stengärde

Spång

Utsikt

Fråga

Kabbleka

Våtmark

Öppning

Backsippa

Stengärde

Tefat