<-Föregående | Nästa->

2010-05-14: Längre bort på vägen är också en stätta, den går in på södra sluttningen. .