<-Föregående |

2007-05-30: Utsikten mot backafallen nordväst om Kyrkbacken från S:t Ibbs kyrka.