<-Föregående | Nästa->

2011-04-30: På tillbakavägen tar jag en annan väg, följer kulturslingan som är utmärkt med blå markeringar.