<-Föregående | Nästa->

Höge väg 2013-04-06: Uppe på stenkrönet bryter en svart sten mot de övriga stenblocken.