<-Föregående | Nästa->

Höge väg 2013-04-06: Vid en vägkorsning står en minnessten, vägen byggdes av Hans Ramel Maltes son 1795.