<-Föregående | Nästa->

Finja kyrka 2012-05-15: Överst på triumfbågen syns Kristus utdela befallningar till basunblåsande änglar som flankerar honom.