<-Föregående |

Trollestigen 2011-03-13: Vid bron över ån söker jag en bildvy mot slottet, Näs kyrka, och Borgstugan.