| Nästa->

2010-08-21: Från stenbrottet Stanstorpsgraven gick här en smalspårig järnväg för transporterna. Banan kallades 'Brottets bana'.