<-Föregående | Nästa->

Karl XI:s stenar 2013-08-31: Ett elstängsel spärrar vägen till dammarna, antagligen betas området av får.