<-Föregående |

Karl XI:s stenar 2003: Klacks backe. Gravhög 300 meter nordost Östra Sallerups kyrka.