<-Föregående | Nästa->

Karl XI:s stenar 2010-10-09: Parken omgärdas av ett stengärde. Innanför är rester av gångvägar.