<-Föregående | Nästa->

2010-10-09: Parken omgärdas av ett stengärde. Innanför är rester av gångvägar.