<-Föregående | Nästa->

Karl XI:s stenar 2010-10-09: Cirklarna är placerade kring en mitthög.