<-Föregående | Nästa->

Harlösa kyrka 2012-07-21: Känns märkligt att se modern naturkonst bland gamla minnestavlor över släkter som varit knutna till Hjularöds gods.