Skånebilder - Lundagårdsstenen

runstenen i foajén till Universitetsbiblioteket, med Allhelgonabacken och skultpturparken vid Skissernas museum.
6/2 2010: Cyklar ner till Allhelgonabacken och universitetsbiblioteket. Snön ligger vit, isen täcker de små dammarna. Jag har aldrig besökt biblioteket, i vars foaje det står en smal fyra meter hög runsten, den s.k. Lundagårdsstenen. En biskop lät slå sönder den för att ha som trappa. Till slut sattes den ihop igen, och nu står den här framför mig. På stenen är vackra figuravbildningar i form av ulvar och ansiktsmasker. Texten tolkas som 'Torgel, son (av) Esge Björnsson, reste sten denna efter bröder sina båda, Olav och Ottar, (som var) 'landmän' goda'. Stenen är daterad till 1000-talet. Går ut och bort till Skissernas museums skulpturpark. Orfeus spelar för snön. En skulptur dyker ner i snön. Tittar lite närmre på relieferna på museets fasad. En är en modell till en relief med motiv ur Sveriges historia.

Länk:
Universitetsbiblioteket Lunds universitet

Karta


UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009