Skånebilder - Mölle fälad

Nyhamnsläge - Lerhamn - Mölle:
en Öresundskustvandring på fälader, ca 7 km.

11/4 2010:  Nyhamnsläge centrum. Trycker på stoppknappen. Går genom det stilla och idylliska Nyhamnsläge ner till hamnen. Går norrut en korta sträcka på kustnära väg. Kommer fram till en gångrist till en fälad. En grind är öppen, använder den istället. Norrut är en hedartad strandremsa. Strandlinjen är stenig. Går på en åsliknande låg rygg. Gropar är kanske forntida gravar? Passerar en vattensamling. Vid horisonten i norr syns Kullaberg. I söder glittrar solstrålarna med havet framför Höganäs. Klapperstensvallar kan vara strandlinjen för Litorinahavet för 7000-4000 år sedan. Lämnar fäladen över gångrist till Lerhamn. Efter hamnen är en liten badplats. Går på stig mellan kust och hus. En stätta leder in på Mölle fälad. Torrängar, våtmark, dammar, stenig strand. Det enda som jag ser blomma är en ensam tusensköna. Strandskator och tofsvipor far genom luften. Skarvar torkar sina vingar. Okänd fågel simmar på havet. I dammarna håller lite senare på säsongen klockgrodor konserter. Nu är det tyst. Kryssar mellan buskar, stenar, och blöta områden. Klättrar över en stätta. Följer ett stengärde vid Vattenmöllan. Går över bäckar på små broar. En större damm, kanske en klockgrodedamm? Är nu nära Mölle. Kullen sträcker på sig. Lämnar fäladen via en gångrist nära strandlinjen. Hinner med en  glass i hamnen innan bussen avgår

Karta

Hamnen