Skånebilder - Glumslövs backar

11/7 2009: Tar tåget till Glumslöv. Går söderut utmed vägen mot Landskrona till Glumslövs backar med Hilleshögs dalar. Hästar betar på sluttningen mot dalgången. Utmed vägen är en parkeringsficka. Här är en av många beundrad utsikt mot Öresund och Ven. Efter parkeringen går en stig i dalgången ner till sundet. Gör en avstickare upp på krönet söder om stigen. Där uppe är en utsikt över dalen och en liten gravhög. På sluttningen i norr betar kor. Stigen mynnar ut på grusvägen till Rustningshamn, här ligger några hus. Går upp på en kulle norr om för att se på utsikten. Därefter ner mot vattnet. I söder vid Sandbergen har havet skapat branta stup. Har en gång gått utmed stranden in till Borstahusen. Nere vid stranden sticker två stenpirar ut, mellan dem är en stenlagd strandlinje, Man kan bada här, har gjort det några gånger. Idag är vattnet sörjigt av tång. . Det går också bra att gå  på stranden  norrut till Sundvik, några  hundra meter bort. Tar lunch vid norra stenpiren. Idag går jag på stigen uppe på backkrönet, har aldrig gått där förr. Det är en frodig promenad, uppvuxet mot sundet, i en öppning är utsikt norrut mot Sundvik och Ålabodarna. Ett mognande rapsfält kantar stigen inåt land. Går genom en skogsremsa och är i Sundvik. Tidigare fanns ett café i backen på vägen till Glumslöv. Till min besvikelse tycks det ha upphört. Från vägen bjuds man på utsikt norrut, långt där borta syns Helsingborg. I Glumslöv går jag till kyrkan och besöker poeten Gabriel Jönssons grav.

Karta

Sandberg