<-Föregående |

2009-06-24: Även norr om inhägnaden finns stensättningar.