Vätteryds gravfält
med skeppssättningar från yngre järnåldern beläget invid riksväg 23 söder om Sösdala.

20/6 2009: Det är länge sedan jag körde förbi här senast. Gravfältet ligger söder om Sösdala utmed riksväg 23. Då hade ett café precis öppnat intill fältet. Caféet (Café Brevé) finns kvar, men är stängt idag. Troligen för att det är midsommardagen, det står det inget om. Gravfältet är inhägnat och betas av får. In till fältet är en gångrist. Gravfältet, som är från yngre järnåldern,  var i bruk cirka 550-900 e.Kr. Här finns ett stort antal resta stenar och ett tiotal skeppssättningar. Vid utgrävningar fann man brandgravar. De flesta skeppen är skadade, på den svaga sluttningen mot vägen är ett nästan fullständigt skepp. I den norra delen dominerar ljung, och här är de flesta stenarna. I söder är enstaka stenar och några få skepp. Troligen finns stenar i de stenmurar som finns. I en träddunge vilar fåren vid en del av ett skepp. Jag lutar mig mot en stor sten och äter lunch stående. Min rygg är kass, även om jag skulle kunnat sätta mig ner skulle jag inte komma upp igen. Då blev det ytterliggare ett fornminne här. Fler som är intresserade? Nej, de ska rasta hunden. Mellan vägen och fältet är en smal grusväg, däremellan finns några stenar. Även norr om inhägnaden finns stensättningar.

Jag kör hem via Fulltofta naturcentrum för att fråga om den nya rundleden på Skåneleden och om torpet Ramstorp. Stängt midsommarhelgen.

Karta