Skånebilder - Mala stenar - Fotoalbum
Parkering

Utmed vägen

Färist

Spångat

Mellan stenar

Stenskepp

Stenskepp

Stenskepp

Utsikt

Lunch

Stenar