<-Föregående | Nästa->

2009-07-05: I slutet av rampen är informationsskyltar om vad man kan se och platsens historia.