| Nästa->

2009-07-05: Går dit 'Fågeltorn 700 m' pekar på en smal väg. Efter 100 meter är en parkering.