Skånebilder - Arriesjön och Gavelsbjer

Gavelsbjer är en moränkulle vid Arrie invid väg 101, vägen som lär dela Sverige i två likvärdiga delar. Kullen är ett naturreservat. På den norra sidan finns plats för att parkera en bil, vilket jag utnyttjade. Kullen är betesmark och är bara några tiotal meter hög, men erbjuder ändå en förnämlig utsikt över Söderslätt. I väster syns Malmö. Öster om kullen ligger Arriesjön, mot vilken man har en bra utsikt.

Strax öster om Gavelsbjer är Arriesjöns strövområde. Området var tidigare ett grustag, som gjordes om till ett strövområde med en sjö och dammar när brytningen av grus upphörde. Vid industribyggnaden invid vägen är en parkeringsplats. Flera stigar genomkorsar det småkulliga området. På kullarna växer en hel del hagtorn. Det finns möjlighet att bada i sjön. Från en fågelplattform kan man se ut över sjön och studera fågellivet. Det är tillåtet att fiska, men för det krävs fiskekort.

Karta

Industribyggnad

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009