Skånebilder - Abullahagen

Abullahagen är ett varierande och intressant naturreservat i ett industriområde i sydöstra Eslöv. Hagen kräver bra skor, det kan också vara blött. Det finns inga stigar, delar av hagen är stenig och tuvig vilket gör det relativt svårgånget. Hagen är en gammal fäladsmark, en rest av den fäladsmark som förr var vanligt. Norr om naturreservaten finns en större parkeringplats i anslutning till industrierna. Parkering finns också vid en av ingångarna utmed Lundavägen. I sydöstra delen är en fornlämning i form av ett gravfält från järnåldern, ett av de få områden som är lättgånget. Att hitta spåren i gravfältet är för en lekman inte lätt, det som kan ses tydligt är gropar som kan vara ofyllda stensättningar. Går man västerut från gravfältet hamnar man i en sänka söder om sjön Långakärr. I sänkan är övervuxna stenar och enebuskage. Väster om sjön Långakärr är en lövskog. För att en besökare ska kunna komma över vattendragen finns broar. Långakärr är en uppdämd sjö som hyser många fågelarter. Vid Långakärr finns ett fågeltorn vid lövskogen i väster. I norr och nordost är det tuvigt.

Karta

Långakärr

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009