Rum 2 - strandkonst
Strandkonst, naturlig och mänsklig skapelse.

Orgasmen kom till under en trevlig vandring på stranden vid Järavallen.

Tegelstrand som en rest av ett tegelbruk söder om Ålabodarna.

Sandmannen hittade jag på Borrby strandbad.

Figuren stod på stranden öster om Kåseberga.

Stenar som spolas och slipas av vatten, sand, och varandra.

Strandkatten var målad på en sten söder om Stenshuvud.

Stenarrangemang vid Baskemölla ska ha gjorts av anonyma konstnärer.

Skärvros ett arrangemang av sten- och krukskärvor på stranden i Borstahusen.

Kärleksbron är en träskulptur mellan Baskemölla och Vik.

Trädstam av ett fallet träd vid Vombsjön.

Fågelskrämman är det en fågelskrämma? Näbben tyder på en fågel, och skrämmande ser den ut. Stod på stranden vid Mälarhusen på Österlenskusten.